ZARZĄD

Prezes – Krzysztof PIECHOWICZ

Wiceprezes – Henryk LUKS

Sekretarz – Tomasz KUŹNIAK

Skarbnik – Janusz MAREK

Członkowie:

– Krzysztof RZOŃCA

– Marcin TOMSIA

– Dariusz LUBAŚ