WYNIKI KLUBOWEJ LIGI STRZELECKIEJ KS ‚LOKUS’ w 2011 r.

LPNAZWISKO I IMIĘDATA I KONKURENCJASUMA 2 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW
8.05
Kdw
15.05
Psp
25.05
Kdw
29.05
Psp
4.09
Kdw
30.10
Psp
PspMiejsceKdwMiejsceŁączn.Miejsce
1Barczyk Michał163147142163142891045210
2Bigaj Maciej167167177172167344333956831
3Bręklewicz Lech1321321513218
4Buda Anna
5Chwast Bogdan
6Czart Adam
7Dłubis Bożena
8Dudek Tadeusz167+154153153169336430786437
9Forster Stanisław
10Gil Stanisław1458686181451423116
11Girzycki Marcin
12 Górniak Marek90180127180132171339712
13Jabłoński Andrzej1321402721127214
14Jarno Jerzy1841541751251731232791035926388
15Kaliński Janusz1081081710821
16Kaliński Marek1251212461124615
17Karczewski Zdzisław180135180131182176+311936216733
18Kiełtyka Józef10629758819412292922317
19Kuźniak Tomasz153158155139161155313831666299
20Lisowski Jerzy
21Luks Henryk168164173170156334534146752
22Maleta Jarosław
23Maleta Rafał
24Marek Janusz145+182150166155163348230596535
25Orliński Marek
26Pielka Andrzej
27Pietrzyk Mieczysław9113711113136147152681241511
28Rzońca Krzysztof
29Stankiewicz Eugeniusz9393179322
30Starczynowski Mariusz1291291612919
31Szyguła Jarosław
32Trapiło Grzegorz185176361136113
33Wawrzczak Elżbieta163163+152163152168+331631576466
34Wawrzczak Henryk150150175+155169168323734436674
35Żuchowicz Tadeusz1141141611420

Wróć