Wyniki zawodów na Otwarcie Sezonu 2012

L.p. Zawodnik Wynik
1. Marek Janusz 180
2. Karczewski Zdzisław 179
3. Kuźniak Tomasz 174
4. Luks Henryk 173
5. Górniak Marek 171
6. Rogóż Waldemar 164
7. Jarno Jerzy 163
8. Glibowski Michał 154
9. Kamocka Joanna 152
10. Chwast Bogdan 147
11. Wnuk Konrad 145
12. Stankiewicz Eugeniusz 140
13. Matyjasik Michał 138
14. Szczelczyk Szymon 127
15. Kiełtyka Józef 120
16. Pietrzyk Mieczysław 96
17. Kunowski Mateusz 58
18. Zapotoczny Paweł 28