Regulamin I Jesiennych Mistrzostw KS LOK LOKUS w OLKUSZU

Program i Regulamin „I JESIENNYCH MISTRZOSTW KLUBU STRZELECKIEGO LOK LOKUS w OLKUSZU”

1. Cel Zawodów:

Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
– Rywalizacja sportowa strzelców.

2. Zawody przeprowadzone zostaną 05.10. 2019 na strzelnicy Klubowej w Bukownie przy ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 9.00. (Szczegóły i informacje o zapisach na stronie www.lokus-olkusz.pl)

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

4. Program i przebieg konkurencji:

4.1. (Pdn 10) Pistolet dynamiczny 10 strzałów odl 15m, cel – tarcza TS-9 (francuz): Obowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu kalibru minimum 9 mm. Ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, każdy magazynek jest załadowany 5 szt amunicji.

Zawodnik po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy, zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), i oddaje kolejne 5 strzałów do tarczy (bez strzałów próbnych).

Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.2. (Psp 10d) Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki. 3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

4.3. (Sdn 5) Strzelba dynamiczna 5 strzałów odl 25m, cel – tarcza TS-9 (francuz). Obowiązuje postawa stojąc.

Dopuszczalna każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka (slug) kaliber 12/70 lub 12/76 mm.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa skierowana w bezpiecznym kierunku. Amunicja podejmowana ze stołu lub ładownic.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału ładuje broń I oddaje 5 strzałów.

– Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.4. (Kdw 10 l) Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle) . Odległość 50m, strzelanie w postawie leżąc do tarczy 50ksp. 3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

5.Broń i amunicja:

Broń i amunicja własna .

Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia broni klubowej.

6.Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1-3

7. Opłata startowa 30 zł za każdą konkurencję. (Członkowie KS LOK LOKUS 15 zł)

8. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską.