Regulamin klubowej ligi strzeleckiej

Regulamin

Klubowej Ligi Strzeleckiej 2022

 1. Organizatorem Klubowej Ligi Strzeleckiej (KLS) jest Klub Strzelecki Lokus.
 1. Celem Klubowej Ligi Strzeleckiej jest rywalizacja i integracja sportowa Członków Klubu.
 1. W zawodach KLS mogą brać udział aktywni (posiadający uregulowane składki) członkowie Klubu Strzeleckiego Lokus, oraz kandydaci odbywający staż na członka klubu.
 2. Zawody będą odbywać się na strzelnicy klubowej w Bukownie, ul. Długa
 1. Zawody składają się z 4 rund dla każdej konkurencji. Do klasyfikacji końcowej będą liczone 2 najlepsze rezultaty z minimum 2 rund. W przypadku równych wyników o wyższym miejscu  decydować będzie najlepszy wynik uzyskany w poszczególnej rundzie. Miejsca I – III będą nagrodzone pucharami i dyplomami.  Zostaną też wyłonieni najlepsi strzelcy ze wszystkich konkurencji.  Za zajęte miejsce w każdej konkurencji, będą przyznawane punkty od 1 do 10 miejsca  (  za I miejsce – 10 pkt., za II -9 pkt.  itd.) Trzej najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami i dyplomami.
 1. Przed każdą rundą ligi, od godziny 9.00 do godziny 11.00 odbędą się  treningi danej konkurencji . Wyniki będą zapisywane przez sędziego i potwierdzone podpisem zawodnika w karcie    startów.                                                                 
 2.  konkurencje Strzelba dynamiczna i pistolet dynamiczny będą rozgrywane tego samego dnia.
 3. Opłata startowa wynosi 5 PLN za każdą konkurencję.
 4. W cyklu Klubowej Ligi Strzeleckiej rozegrane będą następujące konkurencje strzeleckie:

Opis konkurencji w załączniku.

 1. Prawo  interpretacji  Regulaminu KLS oraz dokonywania  w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator KLS  Zarząd KS Lokus.
 1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ISSF/IPSC/IPDA.

Załącznik do Regulaminu Klubowej Ligi Strzeleckiej 2022

 1. Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu (Psp 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: .22LR (5,6 mm).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Dowolna ilość strzałów w czasie 5 min.

Czas: 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

     2. Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu (Pcz 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: 7,62 – 9,65 mm (.30 – .38”).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Dowolna ilość strzałów w czasie 5 min.

Czas: 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

     3. Pistolet dynamiczny (Pdn 10)

Broń: Wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu kalibru minimum 9 mm, wymagane 2 magazynki lub szybkoładowacze. Broń i magazynki/szybkoładowacze podejmowane są ze stołu, ładownice i kabury są zbędne.

Cel: Tarcza TS-9 (francuz), odległość 15 m.

Obowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

Przebieg konkurencji:

Broń rozładowana znajduje się na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, 2 magazynki po 5 szt amunicji.

Zawodnik po usłyszeniu sygnału dołącza magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 10 strzałów ze zmianą magazynka (w przyp. rewolweru doładowuje 5 szt. amunicji), bez strzałów próbnych.

Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość 10 pkt. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy  – kara minus 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4  Strzelba dynamiczna(Sdn 5)

Obowiązuje postawa stojąc.Strzelanie dozwolone będzie z strzelb gładkolufowych wyłącznie amunicją śrutową z wyłączeniem strzelb samopowtarzalnychPrzyrządy celownicze tylko mechaniczne, bez optyki.                                                                                                                               – Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa skierowana w bezpiecznym kierunku. Amunicja podejmowana ze stołu lub ładownic.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału oddaje  5 strzałów do celów metalowych.  – Za każde trafienie w cel metalowy przyznawane jest 5 punktów.                    – Za brak trafienia :- 5 punktów za każdy chybiony strzał.                                    – Wynik jest ilorazem punktów i czasu (faktor

   5. Karabin dowolny (Kdw 20)

Broń: Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle)

Cel: 3x Tarcza TS-1, odległość 50m, Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 25 minut. Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów próbnych do oznaczonej tarczy, i po 10 strzałów ocenianych do pozostałych dwóch tarcz. Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.

 

    6. Karabin centralnego zapłonu (Kcz 20)

Broń: Karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm. Przyrządy mechaniczne.

Cel: 3x Tarcza typu wojskowego NT23P “figura bojowa dwukrotnie pomniejszona”, odległość 50m,

Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 25 minut. Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów próbnych do oznaczonej tarczy,  po 5 strzałów  ocenianych do pozostałych dwóch tarcz. Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.

http://lokus-olkusz.pl/wyniki-klubowej-ligi-strzeleckiej-ks-lokus-w-2020-r/