Regulamin klubowej ligi strzeleckiej

Regulamin

Klubowej Ligi Strzeleckiej 2020

 1. Organizatorem Klubowej Ligi Strzeleckiej (KLS) jest Klub Strzelecki Lokus.
 1. Celem Klubowej Ligi Strzeleckiej jest rywalizacja i integracja sportowa Członków Klubu.
 1. W zawodach KLS mogą brać udział aktywni (posiadający uregulowane składki) członkowie Klubu Strzeleckiego Lokus, oraz kandydaci odbywający staż na członka klubu.
 2. Zawody będą odbywać się na strzelnicy klubowej w Bukownie, ul. Długa (W związku z obecną sytuacją, konkurencja Kcz zostaje zawieszona do czasu zniesienia obowiązujących zakazów lub po ustaleniu z właścicielem strzelnicy w Sławkowie możliwości wykonania startów  z uwzględnieniem obecnych obostrzeń.
 1. Zawody składają się z 4 rund dla każdej konkurencji. Do klasyfikacji końcowej będą liczone 2 najlepsze rezultaty z minimum 2 rund. W przypadku równych wyników o wyższym miejscu  decydować będzie najlepszy wynik uzyskany w poszczególnej rundzie. Miejsca I – III będą nagrodzone pucharami i dyplomami.
  Dekoracja zwycięzców nastąpi podczas uroczystych obchodów XX Klubu i zakończenia sezonu strzeleckiego pod koniec roku 2020 .
 1. Konkurencje będą rozgrywane w grupach 9 osobowych. Dla sprawnego przeprowadzenia każdej konkurencji będą ustalane harmonogramy dla grup 9-osobowych, z podziałem na zawodników posiadających broń i na korzystających z broni klubowej. Strzelanie może odbywać się w każdy dzień tygodnia jeżeli będzie obecny sędzia. Osoby mogące strzelać KLS w tygodniu  proszone są o skorzystanie z takiej możliwości. Każdy zawodnik w dniu startu będzie miał czas 2 godziny na trening i godzinę na oddanie strzałów ocenianych bez strzałów próbnych. Zawodnik w wyznaczonym czasie może za zgodą sędziego wystartować w 2 konkurencjach . Ilość rund do ustalenia z sędzią. Wyniki będą zapisywane przez sędziego i potwierdzone podpisem zawodnika w karcie startów. Niestosowanie się do harmonogramu będzie skutkować niedopuszczeniem zawodnika do startu w danej konkurencji. Klub dołoży starań by umożliwić starty każdemu zadeklarowanemu zawodnikowi do końca września .
 1. Opłata startowa wynosi 5 PLN za każdą konkurencję. Zawodnicy korzystający z broni klubowej  będą musieli zadeklarować chęć udziału w KLS i z góry opłacić opłatę startową wybranych konkurencjach.. Po uzyskaniu deklaracji zawodników chcących brać udział w KLS , zostaną ustalone harmonogramy startów  na które będą się zapisywać zawodnicy. Zawodnik korzystający z broni klubowej zobowiązany jest też do zakupu amunicji wg. cennika obowiązującego dla Członków Klubu i w ilości niezbędnej dla danej konkurencji (w dniu startu).
 1. W cyklu Klubowej Ligi Strzeleckiej rozegrane będą następujące konkurencje strzeleckie:

Opis konkurencji w załączniku.

 1. Prawo  interpretacji  Regulaminu KLS oraz dokonywania  w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator KLS  Zarząd KS Lokus.
 1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ISSF/IPSC/IPDA.

Załącznik do Regulaminu Klubowej Ligi Strzeleckiej 2020

 1. Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu (Psp 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: .22LR (5,6 mm).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Czas: 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

     2. Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu (Pcz 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: 7,62 – 9,65 mm (.30 – .38”).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Czas: 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

     3. Pistolet dynamiczny (Pdn 10)

Broń: Wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu kalibru minimum 9 mm, wymagane 2 magazynki lub szybkoładowacze. Broń i magazynki/szybkoładowacze podejmowane są ze stołu, ładownice i kabury są zbędne.

Cel: Tarcza TS-9 (francuz), odległość 15 m.

Obowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

Przebieg konkurencji:

Broń rozładowana znajduje się na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, 2 magazynki po 5 szt amunicji.

Zawodnik po usłyszeniu sygnału dołącza magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 10 strzałów ze zmianą magazynka (w przyp. rewolweru doładowuje 5 szt. amunicji), bez strzałów próbnych.

Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość 10 pkt. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy  – kara minus 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

   4. Karabin dowolny (Kdw 20)

Broń: Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle)

Cel: 2x Tarcza TS-1, odległość 50m, Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 20 minut. Zawodnik oddaje po 10 strzałów ocenianych do każdej z dwóch tarcz . Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.

    5. Karabin centralnego zapłonu (Kcz 20) ( Zawieszone)

Broń: Karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm.

Cel: 3x Tarcza typu wojskowego NT23P “figura bojowa dwukrotnie pomniejszona”, odległość 50m,

Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 25 minut. Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów próbnych do oznaczonej tarczy, a po 10 ocenianych do pozostałych dwóch. Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.

http://lokus-olkusz.pl/wyniki-klubowej-ligi-strzeleckiej-ks-lokus-w-2020-r/