Regulamin klubowej ligi strzeleckiej

Regulamin

Klubowej Ligi Strzeleckiej 2020

 

 1. Organizatorem Klubowej Ligi Strzeleckiej (KLS) jest Klub Strzelecki Lokus.

 

 1. Celem Klubowej Ligi Strzeleckiej jest rywalizacja i integracja sportowa Członków Klubu.

 

 1. W zawodach KLS mogą brać udział aktywni (posiadający uregulowane składki) członkowie Klubu Strzeleckiego Lokus.
 2. Zawody odbędą się na strzelnicy klubowej w Bukownie, ul. Długa (Kcz – na zaprzyjaźnionej strzelnicy w Sławkowie)

 

 1. Zawody odbędą się w 4 rundach dla każdej konkurencji. Do klasyfikacji końcowej będą liczone 2 najlepsze rezultaty z minimum 2 rund. W przypadku równych wyników, o wyższym miejscu  decydować będzie najlepszy wynik uzyskany w poszczególnej rundzie. Miejsca I – III będą nagrodzone pucharami i dyplomami.
  Dekoracja zwycięzców nastąpi podczas uroczystych obchodów XX Klubu i zakończenia sezonu strzeleckiego pod koniec roku 2020 .

 

 1. Dopuszczalne jest rozgrywanie dwóch konkurencji w jednym dniu.  Dla sprawnego przeprowadzenia każdej konkurencji w danym dniu zostanie ustalony sztywny harmonogram  startów. Niestosowanie się do harmonogramu będzie skutkować niedopuszczeniem zawodnika do startu w danej konkurencji.

 

 1. Opłata startowa wynosi 5 PLN za każdą konkurencję. Zawodnik korzystający z broni klubowej zobowiązany jest do zakupu amunicji wg. cennika obowiązującego dla Członków Klubu i w ilości niezbędnej dla danej konkurencji.

 

 1. W cyklu Klubowej Ligi Strzeleckiej rozegrane będa następujące konkurencje strzeleckie:

Opis konkurencji w załączniku.

 

 1. Prawo  interpretacji  Regulaminu KLS oraz dokonywania  w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator KLS  Zarząd KS Lokus.

 

 1. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ISSF/IPSC/IPDA.

 

Załącznik do Regulaminu Klubowej Ligi Strzeleckiej 2020

 

 1. Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu (Psp 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: .22LR (5,6 mm).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Czas: 5 min. na oddanie 5 strzałów próbnych, 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

 

 1. Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu (Pcz 20 d)

Broń krótka dopuszczona przepisami ISSF, kaliber: 7,62 – 9,65 mm (.30 – .38”).

Cel: Tarcza TS-4, odległość 25m.

Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki.

Czas: 5 min. na oddanie 5 strzałów próbnych, 2 serie oceniane 10-minutowe po 10 strzałów.

 

6.3. Pistolet dynamiczny (Pdn 10)

Broń: Wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu kalibru minimum 9 mm, wymagane 2 magazynki lub szybkoładowacze. Broń i magazynki/szybkoładowacze podejmowane są ze stołu, ładownice i kabury są zbędne.

Cel: Tarcza TS-9 (francuz), odległość 15 m.

Obowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

Przebieg konkurencji:

Broń rozładowana znajduje się na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, 2 magazynki po 5 szt amunicji.

Zawodnik po usłyszeniu sygnału dołącza magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 10 strzałów ze zmianą magazynka (w przyp. rewolweru doładowuje 5 szt. amunicji), bez strzałów próbnych.

Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość 10 pkt. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy  – kara minus 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

 

6.4. Karabin dowolny (Kdw 20)

Broń: Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle)

Cel: 3x Tarcza TS-1, odległość 50m, Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 25 minut. Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów próbnych do oznaczonej tarczy, a po 10 ocenianych do pozostałych dwóch. Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.

 

6.4. Karabin centralnego zapłonu (Kcz 20)

Broń: Karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm.

Cel: 3x Tarcza typu wojskowego NT23P “figura bojowa dwukrotnie pomniejszona”, odległość 50m,

Obowiązuje postawa leżąc, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie pasów.

Czas: 25 minut. Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów próbnych do oznaczonej tarczy, a po 10 ocenianych do pozostałych dwóch. Obserwację celu prowadzi się przy pomocy lunet.