Program Regulamin II Letnich Mistrzostw KS LOK LOKUS w Olkuszu


Program i Regulamin „II LETNICH MISTRZOSTW KLUBU STRZELECKIEGO LOK LOKUS w OLKUSZU”

1. Cel Zawodów:

– Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
– Rywalizacja sportowa strzelców.

2. Zawody przeprowadzone zostaną 28.06.2020na strzelnicy Klubowej w Bukownie przy ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 9.00.(Szczeóły i informacje o zapisach na stronie www.lokus-olkusz.pl)

3. W zawodach mogą brać udział członkowie KS LOK LOKUS oraz zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

4. Program i przebieg konkurencji:

4.1. (Pdn 10) Pistolet dynamiczny – 10 strzałów odl 15m, cel – tarcza TS-9 (francuz):Obowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

-Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centalnego zapłonu kalibru minimum 9 mm. Ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, każdy magazynek jest załadowany 5 szt amunicji.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału dołącza magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 10 strzałów ze zmianą magazynka (w przyp. rewolweru doładowuje 5 szt. amunicji), bez strzałów próbnych ..

– Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.2. (Psp 10d) Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2.Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki. 3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

4.3. (Sdn 5) Strzelba dynamiczna – 5 strzałów odl 25m, cel – tarcza TS-9 (francuz). Obowiązuje postawa stojąc.

– Dopuszczalna każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka (slug) kaliber 12/70 lub 12/76 mm.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa skierowana w bezpiecznym kierunku. Amunicja podejmowana ze stołu lub ładownic.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału ładuje broń I oddaje 5 strzałów.

– Prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.4. (Kdw 10 l) Karabin dowolny na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle) .Odległość 50m, strzelanie w postawie leżąc do tarczy 50ksp. 3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

5. Broń i amunicja:

Broń i amunicja własna .

6. Opłata startowa 40 zł za każdą konkurencję ( członkowie KS LOK LOKUS 20 zł).

7. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską.

8. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu obostrzeniami związanymi z koronawirusem, prosimy o przestrzeganie dodatkowych zasad obowiązujących w trakcie zawodów tj:

  1. Każdy zawodnik musi posiadać własną maseczkę ochronną.
  2. Na strzelnicę wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie.
  3. W trakcie zawodów nie będzie możliwości wypożyczenia broni