Program i Regulamin „ Zawodów z Okazji Święta Niepodległości” Bukowno 11.11.2019 r.

Program i Regulamin „ Zawodów z Okazji Święta Niepodległości”

1. Organizator: Klub Strzelecki LOK LOKUS w Olkuszu.

 

2. Cel Zawodów:

Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
– Rywalizacja sportowa strzelców. – Integracja środowiska strzeleckiego.

3. Miejsce zawodów: strzelnica Klubowa w Bukownie przy ul. Długiej.

4. Zgłoszenia do zawodów : Szczegóły i informacje: Zawody 11.11.2019 r.

5. Organizator pobiera na miejscu opłatę w wysokości 30 zł (osobostart) od startu w każdej konkurencji (członkowie KS LOK LOKUS 15 zł)

  • W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

  • Organizator zabezpiecza lunety na stanowiskach, tarcze oraz sędziów i obsługę techniczną.

  • Po zakończeniu zawodów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników: miejsca I-III dyplomy i puchary;

6. Data zawodów: 11 listopada 2019 r. (poniedziałek). Godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00

7. Konkurencje będą rozgrywane według harmonogramu startów.

8. Regulamin i przebieg konkurencji:

Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim, Regulaminu Strzelnicy , oraz poleceń prowadzącego strzelanie.
Wszystkie konkurencje strzeleckie rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów oraz przepisy i regulaminy: ISSF, PZSS, LOK. Na stanowisku strzeleckim zawodnik musi posiadać wskaźnik bezpieczeństwa i posługiwać się nim w trakcie konkurencji niezależnie od rodzaju broni. Obowiązują komendy: „ładuj” , „start” , „stop”, „rozładuj”

Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikacje i usunięcie ze strzelnicy.

 

8.1 Odległość 25m: (Pcz 10 d) Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu część dokładna (kaliber broni: 7,62 – 9,65 mm / .30 – .38 cal.) Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki, cel – tarcza TS-2. 5 strzałów próbnych (w czasie 5 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

8.2 Odległość 25m: (Psp 10d) Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu część dokładna. Broń na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal. Obowiązuje postawa stojąc, strzał z wolnej ręki , cel – tarcza TS-2. 5strzałów próbnych (w czasie 5 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

 

11.3 Odległość 50m:(S 5 d) Strzelba gładkolufowa 5 strzałów częś dokładna. Dopuszczalna każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka ( slug) kaliber 12/70 lub 12/76 mm.,Obowiązuje postawa stojąc, cel-tarcza TS-2. 3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane jedna seria: 5 strzałów (w czasie 5 min).

 

8.4 Odległość 50m:( Kdw 10 l) Karabin dowolny leżąc. Broń na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle) .Strzelanie w postawie leżąc do tarczy 50 ksp. 5 strzały próbne (w czasie 5 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min.) każda.

 

9. Broń i amunicja:

Broń i amunicja własna . Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia broni klubowej.

 

10. Sprawy pozostałe, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga, w sposób ostateczny Jury Zawodów (Obserwator MZSS/Sędzia Główny Zawodów, Kierownik Zawodów, Przewodniczący Komisji RTS)

 

11. Organizator zastrzega sobie wprowadzanie nowych konkurencji do zawodów oraz modyfikację już istniejących .