Program i Regulamin „Zawodów z Okazji Dnia Wojska Polskiego”

1. Cel Zawodów:

– Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
– Rywalizacja sportowa strzelców.

2. Zawody przeprowadzone zostaną 16.08.2020 r.na strzelnicy Klubowej w Bukownie przy ul. Długiej. Początek zawodów o godzinie 9.00.(Szczegóły i informacje o zapisach na stronie www.lokus-olkusz.pl)

3. W zawodach mogą brać udział członkowie KS LOK LOKUS oraz zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

4. Program i przebieg konkurencji:

4.1. (Pdn 10) Pistolet dynamiczny – 10 strzałów odl 15m, cel – tarcza NT-23pObowiązuje postawa stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

– Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centalnego zapłonu kalibru minimum 9 mm. Ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku, każdy magazynek jest załadowany 5 szt. amunicji.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału dołącza magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 10 strzałów ze zmianą magazynka (w przyp. rewolweru doładowuje 5 szt. amunicji), bez strzałów próbnych .

– Punktacja tylko za trafienia w część zadrukowaną tarczy. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy punkty karne: -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.1. (Pwoj 10) Pistolet wojskowy 10 strzałów odl. 25m, cel – tarcza NT-23p. Obowiązuje postawa stojąc ( dopuszczalne jest strzelanie oburącz )

– Broń dozwolona – Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu (kaliber broni: 7,62 – 9,65 mm / .30 – .38 cal.).

3 strzały próbne (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 1 min.)

4.3. (Sdn 5) Strzelba dynamiczna – 5 strzałów odl 25m, cel – tarcza NT-23p. Obowiązuje postawa stojąc.

– Dopuszczalna każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka (slug) kaliber 12/70 lub 12/76 mm.

– Broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim. Lufa skierowana w bezpiecznym kierunku. Amunicja podejmowana ze stołu lub ładownic.

– Zawodnik po usłyszeniu sygnału ładuje broń I oddaje 5 strzałów.

– Punktacja tylko za trafienia w część zadrukowaną tarczy. Za brak trafienia w pole oceniane tarczy punkty karne: -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

4.4. (Kszk 10 l) Karabin szkolny -10 strzałów odl. 50m, cel – tarcza NT-23p. Obowiązuje postawa leżąc

– Broń dozwolona – karabin na amunicję bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm /.22 cal (Long Rifle) OTWARTE PRZYRZĄDY CELOWNICZE.

Dowolna ilość strzałów próbnych (w czasie 3 min.) + strzały oceniane 2 serie: 5 strzałów (w czasie 5 min każda.)

5. Broń i amunicja:

Broń i amunicja własna . Istnieje możliwość wypożyczenia broni (20 zł)

6. Opłata startowa 40 zł za każdą konkurencję ( członkowie KS LOK LOKUS 20 zł).

7. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską.

8. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu obostrzeniami związanymi z koronawirusem, prosimy o przestrzeganie dodatkowych zasad obowiązujących w trakcie zawodów tj:

  1. Każdy zawodnik musi posiadać własną maseczkę ochronną.
  2. Na strzelnicę wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie.
  3. W trakcie zawodów nie będzie możliwości wypożyczenia broni