Piknik z Okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Bukowno 05.09.2021 r.