II Letnie Zawody Czarnoprochowe w Bukownie 18.08.2019

Startowe  5 zł za każdą konkurencję.


 


1. Cel Zawodów:
– Popularyzacja sportu strzeleckiego.
– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej (czarnoprochowej) i jej replik.
– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych .


2. Organizator:
Klub strzelecki LOK LOKUS


3. Miejsce:
Strzelnica w Bukownie Przy ul Długiej  ( las za Domem Seniora, dawna jednostka wojskowa)


4. Termin
Zawody odbędą się 18 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.


5. Konkurencje :


Rewolwer 25m
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy
– tarcza TS-2

–  13 strzałów ,10 najlepszych oceniane
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów

– dozwolone używanie prasek


Karabin kapiszonowy  50m
– broń – karabin kapiszonowy
– tarcza TS-2

– 13 strzałów ,10 najlepszych oceniane
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.
WYNIKI


W konkurencji rewolwer czarnoprochowy

I Miejsce        PRZEWOŹNIK Adam

II Miejsce       LUKS Henryk

III Miejsce      BĄK Zdzisław


W konkurencji karabin czarnoprochowy

I Miejsce        KLUCZEWSKI Jeremiasz

II Miejsce       LUKS Henryk

III Miejsce      LENARD Kazimierz

REZULTATY