Informacje dla kandydatów do klubu

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klubu składają do Zarządu Klubu następujące dokumenty:
Deklarację Członkowską (drukować dwustronnie) oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych lub innych a także dopuszczenie do broni mogą je przedstawić zamiast wyciągu z KRK. Deklaracja powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego wprowadzającego (członka KS Lokus).

Dokumenty można składać w siedzibie klubu, Olkusz, ul. Wspólna 11 w godz 8-15 (siedziba firmy Rem-TD) osobiście lub korespondencyjnie, na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Szpitalnej 30 w każdy piątek, w godz. 15-17, lub na strzelnicy kulowej w Bukownie w terminach zgodnie z kalendarzem imprez.