Zmiany w Kalendarzu

W związku że warunki atmosferyczne uniemożliwiły nam odbycie IV rundy KLS 3 grudnia, konkurencje pistolet i strzelba dynamiczna odbędą się 10 grudnia. Natomiast konkurencja pistolet centralnego zapłonu, odbędzie się 17 grudnia.

29 grudnia planowane jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.