Nowe zasady przedłużania licencji zawodniczych na 2019 rok.

Przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok

Od tego roku zmienia się sposób występowania o przedłużenie licencji i wnoszenie opłat. Najważniejszą zmianą dla zawodnika jest to, że musi wystąpić o przedłużenie licencji poprzez portal informatyczny PZSS. Niestety, w tym momencie klub nie ma możliwości wystąpienia o przedłużenie licencji w imieniu zawodnika.
Aby wystąpić o przedłużenie, należy zalogować się na swoje konto (każdy zawodnik ma konto założone przez klub) pod adresem https://portal.pzss.org.pl/
Login zawodnika to jego adres mailowy podany do klubu, a hasło – numer PESEL

( W razie problemów z logowaniem, lub innych pytań prosimy o kontakt z Prezesem klubu tel 885 368 252)

          Po zalogowaniu, należy wybrać z lewego menu „Licencje i patenty”, a tam wskazać licencję i kliknąć wystąp o przedłużenie. Takie zgłoszenie pojawi się do akceptacji przez Prezesa klubu, a następnie automatycznie (po wniesieniu opłat do klubu) trafi do związku wojewódzkiego i PZSS. 

Reszta procesu na razie będzie przebiegała prawie w całości tak jak do tej pory. Wypełniamy wniosek o przedłużenie licencji: wniosek, gdzie podajemy tylko  imię, nazwisko, PESEL oraz starty i składamy w siedzibie klubu wraz z opłatami na licencję
Po zatwierdzeniu wniosku, klub dokonuje zbiorczej opłaty za licencje (transzę licencji).
Nie ma już możliwości płatności zwykłym przelewem na konto PZSS !!! Takie opłaty nie zostaną uwzględnione!
Po akceptacji wniosków przez PZSS, na portalu zostaje zawodnikowi udostępniona elektroniczna wersja decyzji o przyznaniu licencji która zastępuje dotychczasowe decyzje przesyłane na papierze. Plastikowe karty licencji przyjdą na adres klubu i będą do odbioru jak do tej pory.

System umożliwi występowanie o przedłużenie licencji po 1 listopada 2018.
Przyznanie nowych licencji nie będzie możliwe do momentu uzyskania licencji na kolejny rok przez klub (chociaż można składać wnioski wcześniej).