Czasowy zakaz noszenia i przenoszenia broni.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 października 2018                     Rozporządzenie Ministra MSW