Czasowy zakaz noszenia i przenoszenia broni.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 11 października 2018                     Rozporządzenie Ministra MSW