Marsz-protest wobec kryminalizacji posiadaczy broni Dyrektywą UE

Warszawa, 23 kwietnia w godzinach 12:15-15:00
Kancelaria Przezesa Rady Ministrów.

Apelujemy o liczny udział w marszu protestacyjnym przeciwko kryminalizacji legalnych posiadaczy broni poprzez zmianę dyrektywy 91/477/EEC.
W manifestacji również weźmie udział duża grupa obywateli Czech. Prawdopodobny jest też udział Węgrów i Słowaków.

PODPISZ PETYCJĘ!
 
Dlaczego protestujemy?
 
Główne problemy wprowadzane przez Dyrektywę 91/477/EEC, a dotyczącej broni palnej:
– ustanowienie maksymalnej dopuszczalnej długości pozwolenia na broń na 5 lat
– wprowadzenie obowiązkowych, a nieokreślonych badań medycznych
– wprowadzenie zakazu posiadania broni konwertowanej z samoczynnej na samopowtarzalną – jako tzw. ‘broni szczególnie niebezpiecznej’ czymkolwiek by to było. Jedyny wyjątek dla osób już taką broń posiadających, przy założeniu, że są ‘aktywnymi sportowcami’ w ‘uznanej organizacji sportowej’
– Ograniczenie pojemności dozwolonych magazynków (20 do broni krótkiej, i 10 do broni długiej)
– Konieczność rejestracji magazynków o pojemności wyższej niż ww w WPA, mimo, że magazynki NIE STANOWIĄ istotnej części broni, ergo nie da się ich zidentyfikować
– Zakup magazynków tylko za okazaniem pozwolenia na broń,
– Naruszenie zasady proporcjonalności – karą za posiadanie niezgłoszonego magazynka może być nawet UTRATA POZWOLENIA NA BROŃ,
– Zmiana kategorii broni palnej na bazie podpiętego magazynka – jeśli do karabinu centralnego zapłonu podepnę magazynek na 10 naboi, to jest to kategoria B7, jeśli podepnę magazynek na 30 jest to kategoria A7 – ALE TYLKO NA CZAS PODPIĘCIA MAGAZYNKA
– przerzucenie do kategorii A broni długiej którą ‘szybko i bez pomocy specjalistycznych narzędzi da się skrócić do długości poniżej 60cm

Dyrektywa została opracowana z naruszeniem zasad prawnych Unii Europejskiej (nie przeprowadzono Impact Assessment), przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie kłamali, przedstawiając fałszywe statystyki (pozdrawiamy kom. Bieńkowską).

Z tym się nie zgadzamy i z tym walczymy! To prawo, skierowane podobno w terrorystów, kryminalizuje przestrzegających prawa obywateli.